Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

מבקר המדינה הדפס דואל

 מה תפקידו של מבקר המדינה?

אנשים רבים תוהים מהו בדיוק התפקיד של מבקר המדינה, ואילו גופים בדיוק הוא מבקר והם תחת שבט הביקורת שלו? על פי חוק יסוד: מבקר המדינה, מוגדר תפקידו של מבקר המדינה כך: עליו לקיים ביקורת על המשק הישראלי, מוסדות הכספים של המדינה, ההתחייבויות של רשויות השלטון ובראשן הממשלה, בדיקת גופים ציבוריים, ורשויות מקומיות. 
 
חשוב להבין, כי מכורח החוק הזה, מבקר המדינה בודק גופים רבים מאד שכולנו מכירים. מבקר המדינה מוציא מידי שנה דו"ח, עליו הוא עובד במשך תקופה ארוכה במיוחד (לעתים קרובות יותר משנה), ובודק גופים רבים מאד כמו מגן דוד אדום, חברת החשמל, מקורות, חברות התחבורה השונות וכיו"ב. החל משנת 1971, מבקר המדינה פועל בתפקיד נוסף, בתור נציב תלונות הציבור. כלומר אדם שחש שנעשה לו עוול מצד רשות ציבורית הנתונה לפיקוח מבקר המדינה - יכול לפנות ישירות למשרד המבקר ולהגיש תלונה. את התלונות המוצדקות מציין כמובן מבקר המדינה בדו"ח.
 
כך מתנהל מבקר המדינה
מבקר המדינה חשוב להגיד, פועל מכוח אמונה של הכנסת. לכן, החלטות על מבקר המדינה לא יכולות בשום פנים ואופן להתקבל בתוך הממשלה. לממשלה אין שום סמכות על מבקר המדינה - אם כי לו עצמו יש כמובן סמכות לבקר אותה ואת פעולותיה. זה אחד מהעקרונות החשובים ביותר בתפקודו של מבקר המדינה, שכן הדבר מבטיח לו חופש פעולה יחסי בבדיקה של כל ממשלה, ולא להיות נתון לאיומים וללחצים פוליטיים שונים. 
את מבקר המדינה ממנה הכנסת במהלך הצבעה חשאית. הכנסת היא גם הגוף היחיד בישראל שבכוחו להדיח את מבקר המדינה מתפקידו. עד היום הדבר לא נעשה, מה שמראה על האמון של חברי הכנסת וגם של הציבור שאותו הם מייצגים, בגוף הביקורת. על מנת להדיח את מבקר המדינה דרוש רוב של לא פחות מ 70 ח"כים. הדבר נועד למנוע כמובן אפשרויות שונות של לחצים פוליטיים.
 
למי נמסר דו"ח מבקר המדינה
כפי שציינו, מבקר המדינה עובד במשך תקופה ארוכה מאד על דו"ח שנתי, שאמור להציג את המסקנות שלו בנוגע לתפקוד של גופי השלטון והגופים הציבוריים במדינה. לצורך כך מוקצה לו כמובן משרד שלם ושלוחות רבות שבודקות את המצב אצל אותם גופים. לאחר שהדו"ח מוכן, מבקר המדינה מציג אותו בפני הכנסת ומוסר אותו לידי יו"ר הכנסת. מי שבודקת את דו"ח מבקר המדינה מכל כיוון, היא הוועדה לביקורת המדינה המורכבת מחברי כנסת שונים. כמו כן, דו"ח מבקר המדינה נמסר אף לגופים עצמם שעברו את הביקורת. חשוב לציין, כי דו"ח מבקר המדינה יכול להמליץ על פעולות שונות שצריך לנקוט, אם כי אין בהן הכרח חוקתי. עם זאת, לדו"ח מבקר המדינה יש השפעה רבה מאד על גופים שונים בישראל, וידועים מקרים רבים מאד שבעקבות דו"ח מבקר המדינה התחוללו שינויים של ממש.
 
 
< קודם   הבא >