Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

חוזה שכירות הדפס דואל

כיצד לערוך חוזה שכירות
כשמשכירים דירה, ישנם דברים חשובים אשר ראוי לתת עליהם את הדעת ולהעלותם על הכתב בצרות חוזה שכירות, עניינים שאם לא יוסדרו כראוי בתוך חוזה שכירות, עלולים בהמשך לצוץ על פני השטח ולהוות מטרד למשכיר. משכיר הדירה ירצה שהשוכר ישמור על תקינותה של הדירה ויעשה בה שימוש סביר, המשכיר ישמח לקבל את שכר הדירה בזמן ובסכום שנקבע, וכן לקבל דירה תקינה וללא חובות לעירייה לחברת חשמל וכו' בתום תקופת השכירות. להלן מספר דגשים לניסוח חוזה שכירות.

חוזה שכירות בתשלום
עניינו העיקרי של חוזה שכירות הוא קבלת התמורה, זאת אומרת התשלום, עבור השכרת הדירה. כדי להבטיח קבלת התשלומים בזמן ובסכום המוסכם בין הצדדים, עדיף לקבל את דמי השכירות מראש ובהמחאות עתידיות לכל תקופת ההשכרה. כדי לתת תוקף לתנאי תשלום של חוזה שכירות ולהבטיח קבלתו, כדאי להחתים את השוכר על שטר חוב המגובה בחתימתם ל ערבים אמינים, אשר יהיה ניתן לעשות בו שימוש במקרה של הפרת חוזה שכירות. בדיקת טיב הערבית החתומים על שטר החוב מומלצת על מנת להבטיח כי הערבים יוכלו לעמוד בתשלומים במקרה של הפרת חוזה שכירות. קבלת המחאות פתוחות לכיסוי חובות עתידיות בחברת חשמל, עירייה, חברת הגז, ועד הבית וכו', הן דרך נוספת להבטיח כיסוי במקרה שהשוכר ישאיר אחריו חובות שלא שולמו.

ניסוח חוזה שכירות
חוזה שכירות צריך להיות מנוסח כך שיכלול את כל נושאי השכירות ויכסה עד כמה שניתן את כל התרחישים שעלולים לקרות בתקופת השכירות. ככל שההסכם יהיה מקיף יותר וכלול את כל הסעיפים והמקרים האפשריים, כך יהיו החובות והזכויות של הצדדים ברורות יותר ויהיה קל יותר לאכוף את תנאי החוזה. חוזה שכירות טוב יסייע במניעת חילוקי דעות בין הצדדים בעתיד. חוזה שכירות צריך לכלול סעיפים הנוגעים להיקף דמי השכירות ואופן התשלום, תקופת השכירות, אופן סיום השכירות, חבות בהוצאות השימוש בדירה, תנאים המתייחסים לבטחונות המוזכרים למעלה ותנאים נוספים. עורך דין הבקיא בתחום החוזים והמקרקעין ידע לנסח חוזה שכירות כך שיצמצם את החשיפה לסיכונים בהפרת חוזה שכירות מצד השוכר.

חתימה על חזה שכירות
חוזה שכירות הוא מסמך המשמש להגנה עבור השוכר שמו על המשכיר. עבור השוכר, השם את כספו בדירה בה הוא עומד לגור, הסיכונים הם לא פחותים מאשר עבור המשכיר ולן יש מספר דברים אשר השוכר חייב לבדוק לפני חתימה על חוזה שכירות. ראשית, לפני קבלת הדירה, יש לבדוק את הדירה על הציוד והאבזור שבה, לראות מה תקין ולדרוש תיקון למה שמקולקל. אם תידרש להצהיר כי ראית את הדירה והיא במצב מסויים, רצוי להוסיף את המילים "למעט פגם נסתר", המכסה אותך במקרה קלקול ותקלה הסמויים מן העין. סעיף זה מקובל והגיוני והוספתו מאוד חשובה.

 

המלצות:

דירות להשכרה בשוהם

 
< קודם   הבא >