Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

חוזה דירה הדפס דואל

חוזה דירה
קניית דירה היא השקעה לא מבוטלת שכרוכה בהוצאה כספית גדולה. למעשה, עבור רוב האנשים, קניית דירה היא העסקה הגדולה ביותר שיעשו בחייהם, על כן יש חשיבות רבה כל-כך בהבטחת העסקה על-ידי חוזה דירה מקצועי אשר מכיל את כל הסעיפים הרלוונטיים לרכישת דירה. על חוזה דירה להיות מקיף ולכלול את כל הסוגיות העומדות בעת ביצוע רכישת מקרקעין, וזאת כדי לצמצם את הסיכונים ברכישת הדירה. פרשת חפציבה ומקרים נוספים של חברות בניה שפשטו את הרגל, העלו את המודעות לחשיבותו של חוזה דירה ברכישת דירה מקבלן, אך יש לתת את הדעת גם על הסיכונים הקיימים בקניית דירה מיד שנייה.

חוזה דירה להגנה על קונה הדירה
דירות אפשר לקנות בשני אופנים, האחד הוא רכישת דירה מקבלן, לפני או אחרי סיום הבנייה, והדרך השנייה היא קניית דירה ממוכר פרטי. חוזה דירה צריך להתייחס, כמובן לאופי הקניה ודגשים שונים יש לתת לכל אופן רכישה. חוזה דירה צריך לכלול מספר פרטים שהם חובה בכל חוזה דירה: פרטי הצדדים, שמות, מספרי תעודת זהות וכ'ו, תיאור הדירה הכולל את סוג הדירה, קומה, גודל ופירוט ההצמדות. אחר-כך יופיעו בתוך חוזה דירה הצהרת הקונה על יכולתו הכלכלית לרכוש את הדירה, הצהרת המוכר לגבי זכויותיו בנכס ומצבה הפיזי והמשפטי של הדירה ותכולת הדירה בעת המכירה. פרטים נוספים שהם חלק בלתי נפרד ממסמך חוזה דירה הם: יפויי כוח לעסקות מקרקעין, פירוט התשלומים, חובות המוכר עד להשלמת העברת הבעלות, תשלומים לרשויות ופיצויים למקרה של הפרות סעיפים בחוזה.

קניית דירה מקבלן
רכישת דירה מקבלן יכולה להתבצע בשני פרקי זמן השונים במהותם לגבי מצב הדירה, האחד רכישה לפני סיום הבניה, מצב הנקרא בשפה פשוטה רכישה "על הנייר", ולעומתו קניית דירה לאחר שבנייתה הסתיימה. בקניית דירה שבנייתה טרם הסתיימה ולעיתים אפילו עוד לא התחילה, יש לבדוק את הדברים הבאים טרם החתימה על חוזה דירה: רישיון קבלן בר תוקף, בחינת פרויקטים קודמים של הקבלן כולל חוות דעת של משתכנים קודמים, בעלות על הקרקע והעדר שעבודים ועיקולים, היתרי בניה, וקיומן של בטוחות על פי חוק המכר. בקניית דירה מקבלן, חוזה דירה יהיה בדרך-כלל חוזה אחיד וחשוב לבדוק את ההתניות השונות המופיעות בו.

חוזה דירה לקנייה מיד שנייה
בקניית דירה מאדם פרטי, יוכנסו בתוך חוזה דירה התניות שונות אשר עתידים להגן על הקונה מסיכונים הקיימים בקנית דירה. חוזה דירה יכלול פירוט התשלומים אשר יתבצעו על פי התקדמות הרישום להעברת הבעלות על הדירה עד להשלמתה. חוזה דירה יכלול את כל החובות של המוכר להשלמת הרישומים והשגת האישורים השונים אצל הרשויות. חוזה דירה הוא מסמך חשוב הבא להגן על רוכש הדירה מסיכונים אפשריים ולשם כתיבת חוזה דירה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה במקרקעין. אחסון דירה הינו תהליך נוסף ועל כך נפרט בהמשך.

חלק בלתי נפרד מקניית דירה במציאות הישראלית הינה לקיחת משכנתא מאחד הבנקים. תהיו בטוחים להגן על עצמכם בצורה טובה בתהליך המול הבנק.

 
< קודם   הבא >