Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

חוזה הדפס דואל

מהו חוזה ?
"חוזה נכרת על פי הצעה וקיבול על פי פרק זה" – כך לשון החוק מגדיר מהו חוזה. לפי ההגדרה החוקית, חוזה הינו תוצר של מפגש בין שני רצונות, כל צד והרצון שלו. חוזה הוא תהליך חברתי אשר מסדיר את הקשר בין בני אדם כשהסכמה והבנה הדדית עומדים בבסיסו. חוזה מבטא את הרצון ההדדי של הצדדים הקשורים בו. חוזה הוא כלי משפטי שמטרתו לתת תוקף מחייב להסכמות בין הצדדים. חוזה מהווה מעין ראי, המשקף אץ רצון הצדדים.

חוזים בחיי היום-יום
תקשורת חוזית נשמעת כמסמך מחייב המנוסח בקפידה על ידי עורכי דין, אבל למעשה חוזה הוא חלק מרבות מהפעילויות שאנו עושים בחיי היום יום. אנו כורתים חוזה כאשר אנו משלמים במכולת, קונים עיתון בשוהם, מבצעים פעולה בנקאית, קונים כרטיס לקולנוע וכו'. דוגמאות אלו מתארות פעולות יום יומיות שאנו עושים, אשר מהוות התקשרות חוזית, הנובעת משיתוף רצונות ואינטרסים. למעשה, כל קניה ומכירה, כל הצעת שירות וקבלתו, הם סוג של חוזה , חוזה שהוא בעל-פה ונעשה באופן יום יומי מבלי שנתנו דעתנו עליו. על כן, גם חוזה בעל-פה הוא חוזה בעל תוקף משפטי.

חוזה כתוב מול חוזה שבעל פה
בעוד חוזה מוגדר ככל פעולה של הצעה וקיבול, זאת אומרת, יש אדם שמציע דבר כלשהו ומולו אדם אחר המעוניין לקבל את הדבר המוצע, ולשם כך אין צורך לנסח חוזה כתוב אלא מספיקה הסכמה שבעל פה בין הצדדים, ישנן מספר עסקאות חריגות בהן החוק מחייב חוזה בכתב. המקרים החריגים הם עסקת מכר מקרקעין וחוזה מתנה, שבהם חוזה בעל פה אינו בר תוקף בעיני החוק ויש צורך לנסח חוזה כתוב, ברור ונהיר המסדיר את כל הביטי העסקה.

חוזה כתוב מגן על הצדדים
למרות שישנן עסקאות שאנין חייבות בקיום חוזה כתוב בין הצדדים ומספיק בהן חוזה שנכרת על-פה, עדיין רצוי להעלות את פרטי החוזה על הכתב. אין מדובר, כמובן, על חוזים פשוטים כגון קנייה ומכירה של מזון בסופרמרקט וכו', אלא על עסקאות מהותיות יותר ובעלות משקל כגון שכירת דירה, קניית רכב ועוד עסקאות שבהן סכום כסף גדול מחליף ידיים. חוזה שיחתם בין הצדדים, יבטיח את החובות והזכויות של כל צד בעת קיום החוזה. במקרה של ויכוח או אי הבנה בין הצדדים, תמיד אפשר לחזור לחוזה ולברר מה היו ההסכמות בין שני הצדדים.

חוזה מנוסח בידי עורך דין
חוזה יכול להיכתב על ידי כל אדם מהישוב, אך מי שיודע איך נראה חוזה, יודע שיש הרבה סעיפים ודקויות בחוק החוזים, שרק משפטנים מכירים בעל-פה ויכולים לכסות את העסקה מכל צדדיה. מי שינסה לנסח חוזה בעצמו, עלול למצוא את עצמו מסתבך עם התפתלויות החוק. לכן, כאשר כורתים חוזה, התייעצות עם עורך דין היא יותר מהמלצה.

 
< קודם