Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

חוזים, הסכמים, טפסים ומסמכים

הסכם ממון הדפס דואל

הסכם ממון
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה גדולה בפופולריות השימוש של זוגות בהסכמי ממון. מה השתנה? ולמה נחוץ היום הסכם לנושא שבעבר הוסדר על ידי עצם עריכת טקס הנישואים. הרי הדת וההלכה קובעות מסגרות ופתרונות למצבים שונים של פירוק הקשר הזוגי, ובכללם הנושא הכלכלי.

הסיבות מגוונות, ונובעות מהשינויים הרבים בדפוסי החיים. לכל זוג, סיבות משלו ...

עליית גיל הנישואים בעוד שבעבר רוב הזוגות היו נישאים בגיל צעיר, לפני שהספיקו לצבור רכוש וממון, היום גיל הנישואים גבוה יותר וחלק גדול מבני הזוג שנישאים כבר אינם באים לקשר בידיים ריקות. אנשים אלו כבר הספיקו לצבור הון, והם רוצים להגן עליו.
עליה במספר הגירושים - ולכן גם לפני היום המאושר בחיים, מבינים בני הזוג שהאפשרות לפירוק הקשר היא תרחיש שאי אפשר להתעלם ממנו. יכול להיות שהקשר יתפרק בעוד זמן מה, וכדאי להיות ערוכים למצב כזה.
עליה במספר הזוגות היוצרים קשר של פרק ב' ומגיעים לקשר עם רכוש, ממון, חובות, ילדים מנישואים קודמים. כשהצדדים יגורו בדירת אחד מהם, כדאי לו להבטיח בהסכם שבן הזוג לא ירכוש זכויות בדירה. חשוב גם להתייחס לתקופת ההתראה אם בעל הנכס יבקש מבן זוגו לעזוב. הסכם ממון עשוי אף לשפר את יחסי הילדים הבוגרים עם בן הזוג החדש. עצם החתימה על ההסכם תרגיע אותם והם ידעו כי זכויותיהם מובטחות. כך לא יראו בבן הזוג החדש כמי שבא לגזול את המגיע להם. במקרה כזה אפשרי וכדאי לנצל את המומנטום ולערוך גם צוואה.

מסגרות משפחתיות אלטרנטיביות שבהן הכתובה והמנגנון הדתי אינם נותנים מענה. בני זוג שלא נישאים כלל, נישאים בהליך אזרחי או רפורמי, בני זוג מאותו מין, בני זוג שאינם בני אותה דת, ועוד ועוד. אזרחיים, הסכם ממון מסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג הן במצב של שיתוף, והן במצב של פירוק הקשר.
החילוניים שאינם מעוניינים להיות תלויים בדין תורה. גם זוגות שנישאים בטקס קונסרווטיבי, ולכאורה יכלו להישען על ברירת המחדל של ההלכה היהודית, מעדיפים בשנים האחרונות ליצור הסכם שוויוני יותר, שמתאים לקו המחשבה שלהם, מתחשב ברצונותיהם האישיים וגם שמשקף את העובדה כי שני בני הזוג עובדים ומפרנסים.
כשעמדת הפתיחה הכלכלית של הצדדים אינה מאוזנת, או שרק משפחתו של אחד מבני הזוג מסייעת ברכישת דירה. פער כלכלי גדול בין הצדדים עשוי לגרום לחשש של בן הזוג המבוסס אם השני ננישא לו מסיבות טהורות של אהבה או עקב חישובי כדאיות. חתימה על הסכם הוגן, המכיר בפער ומשמר אותו במקרה פרידה, נותנת ביטחון כי בן הזוג לא נישא מסיבות כלכליות


כתוצאה מכל אלו, כדי ליצור מענה לדפוסי החיים המשתנים ולפתור קונפליקטים עתידיים, הסכם ממון הופך להיות חלק בלתי נפרד מהליך מיסוד קשר זוגי
גם החוק במדינת ישראל שונה כי לתת מענה לנושא, וזוגות שנישאו החל משנת 1974 נהנים מחוק עדכני ונאור. אולם החוק, ככל חוק, נותן תשובות כלליות ולא מתייחס למצב הנקודתי ובני הזוג הספציפיים.


מה קובע החוק? חוק יחסי ממון בין בני זוג. החוק חל רק על בני זוג שנישאו משנת 1974. לפני כן הדין הקובע הינו הלכת השיתוף:
החוק קובע כי כל הנכסים , מכל סוג שהוא, שנצברו במהלך החיים המשותפים – יחולק עם פקיעת הנישואים שווה בשווה בין בני הזוג.
הנכסים הכלולים ברכוש המשותף של בני זוג:
כל נכס אם נצבר במהלך החיים המשותפים שייך לשני בני הזוג. כלומר, נכסי מקרקעין, מזומנים, חשבונות בנקים, קופות גמל פנסיה וביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, בעלות על חברות (בעלות ישירה או באמצעות מניות בבורסה), מיטלטלין, ואפילו מוניטין. אין זה משנה כלל על שם מי נרשמו הנכסים.

נכסים שאינם נכללים ברכוש המשותף לבני הזוג:

נכסים שנצברו לפני הנישואין

נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה

גמלה בגין נזק גוף או מוות


אולם, האם דירה בבעלות הבעל שרובצת עליה משכנתא בגובה 80% משוויה, היא רכוש שהבעל הביא טרם הנישואין? מה דינם של חובות מהעבר? פעמים רבות הרכוש מתערבב במהלך החיים, ערך של חלקו עולה (מקרקין) וערך האחר נשחק (מכוניות, מטלטלין), רכוש נמכר ותמורתו מוכנסת לבנק ומתערבבת. אפילו דירה שהיתה בבעלות האישה טרם הנישואים, ועברה שיפוץ יסודי, או הוספת קומה במהלך הנישואים. מה דינה? לאחר זמן כבר קשה מאוד להצביע ולדעת מה היה של מי, ולפי איזה חישוב.


לכן, הסכם ממון הינו הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק במקרה של פקיעת הנישואין. ההסכם הינו הסכם צופה פני עתיד ולמעשה לא אמורה להיות לו משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין. תפקידו של ההסכם לתת תשובות הן למקור הנכסים, והן לכוונת הזוג הסדיר את המצב החלוקה והאחריות הכלכליים בין בני הזוג, לרוב במקרה של פירוק הקשר, אבל לעיתים גם במהלך הקשר עצמו.
הסכם ממון גובר על חלוקת הרכוש לפי חוק יחסי ממון, ורצוי מאוד להיעזר בעורך דין שמתמחה בדיני משפחה. הסכם שערוך על ידי עורך דין לא מנוסה או לא מיומן עלול לעתים להזיק יותר מלהועיל. הדברים אמורים גם כשמדובר בזוגות החיים ללא נישואים. גם הם זקוקים להסכם ממון, שכן הזכויות הנצברות בזוגיות של ידועים בציבור זהות בעיקרן לאלה הנצברות כשנשואים.

מה יש לכלול בהסכם ממון


רכוש וכספים טרם הנישואין, כאן נדרש גילוי מלא של הצדדים: רכוש פרטי, חברות בבעלות בני הזוג, כספים נזילים, וגם חובות.
הצדדים צריכים להחליט מה דינם של מתנות, ירושות או עזבונות שאינם נכנסים בד"כ לעקרון איזון המשאבים. האם הם נכנסים לקופה המשותפת או נשארים רכושו של הצד שקיבל אותם.
עיקר החוכמה שצריך להיות בהסכם הוא גמישותו והתאמתו למצבי חיים משתנים. אם בן זוג אחד הביא את הדירה שהיתה בבעלותו, או שהוריו קנו עבורו לכבוד הנישואין, לרוב ירשם שהדירה שלו. אולם מה קורה כאשר הדירה תימכר בעוד כמה שנים, ערכה כבר יהיה גבוה יותר, והזוג גם ישתמש בכספים נוספים שצבר, וגם במשכנתא על מנת לקנות ולעבור לדירה יקרה יותר?

ילדים - משמורת, הסדרי ראייה ותשלום מזונות. איך הצדדים רואים ת חלוקת האחרויות על הילדים ביניהם בעתיד . אם לאחד הצדדים יש ילדים מבן זוג קודם, רצוי לציין זאת בהסכם, ואם מדובר בתשלום מזונות עבורם מתוך ההכנסה המשפחתי ".

תוקף משפטי - מומלץ לאשר את ההסכם בבית דין לענייני משפחה או בבית דין רבני.
אם ההסכם נכרת טרם הנישואין, הריי הוא ניתן לאישור גם ע"י נוטריון. גם ללא אישור ההסכם יש לו תוקף כחוזה מחייב בין הצדדים, אולם לא ניתן לאכוף את ההסכם בהוצאה לפועל. לאחר הנישואין חובה לאשר הסכם ממון בבית המשפט ולא ניתן לאשרו אצל נוטריון.
ידועים בציבור שאין בכוונתם להינשא יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים המתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהם. בהסכם מסדירים הצדדים את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד (במידה ויהיה), חלוקת הרכוש המשותף וחלוקת הרכוש שנצבר בהיותם ידועים בציבור, תשלום מזונות (במידת הצורך) ועוד. הסכם זה, להבדיל מהסכם בין בני זוג נשואים, אינו כפוף לאישור של כל גוף מוסמך.

כמו כל הסכם, גם הסכם ממון צריך לתת פתרונות למצבים שטרם קרו. כדאי מאוד להגדיר את העקרון שמנחה כל סעיף מצד אחד, ולתת הנחיות ברורות המגובות במספרים, אחוזים ומידע רלוונטי מצד שני.
כל עוד היחסים טובים, והקשר ממשיך, ניתן בקלות לשנות את ההסכם בהתאם למציאות החיים המשתנה. אולם רוב הזוגות לא יפתחו את ההסכם עד ליום שאחרי. אז כבר יהיה מאוחר מידי לשנות משהו, וכל צד ינסה לפרש את הכתוב בהסכם לטובתו.

צרות של עשירים, איך לעזור לילד ?

הורים רבים שיכולים להרשות לעצמם, רוצים לרכוש לילד/ה דירה לקראת הנישואים, אולם לא רוצים שיאלץ לחלוק בה עם בן/ת הזוג במקרה של גירושים.
רישום הנכס על שם הילד שלהם הוא דרך לעשות זאת, אבל כרוכה בעניין אי נעימות רבה, וגם יש לעשות אותה לפני הנישואים ולא לאחריהם. רצוי גם לא במהלך ההכנות לנישואים.
אפשרות טובה יותר היא לתת לבני הזוג את הכסף כהלוואה, ולערוך הסכם בכתב. אפשר לציין שהחזר ההלוואה יחול רק לאחר 5 שנים כשבני הזוג יתבססו, אפשר לציין שההלוואה תוחזר רק עם מכירת הדירה, או כל תנאי יצירתי אחר. הסכם כזה יגרע את הדירה מהרכוש המשותף במקרה פרידה. וההחזר ? אם היחסים טובים והקשר ממשיך, תמיד אפשר לערוך תיקון להסכם ולדחות את ההחזר, ולהורים גם תמיד יש את האופציה למחול על החוב.
אפשרות אחרת היא שהדירה תהיה על שם ההורים, והם יאפשרו לזוג הטרי לגור בה.

 
הבא >